Current Issue

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 14, Issue 2/2023

Studies

Jiří Brňovják
Možnosti a limity společenského vzestupu podnikatelů z českých zemí prostřednictvím nobilitací v 18. století a v první polovině 19. století
doi.org/10.15452/Historica.2022.14.0007
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Jan Koumar
Bulharská carevna Eleonora v pamětech Marie Therese hraběnky Collalto
doi.org/10.15452/Historica.2022.14.0008
Fulltext soubor pdf 1,46 MB

David Kolumber – Tereza Kolumber
Město Zlín v meziválečných letech
doi.org/10.15452/Historica.2022.14.0009
Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Pavel Marek
K slovenským národně‑emancipačním snahám na půdě Československé strany národně socialistické
doi.org/10.15452/Historica.2022.14.0010
Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Jakub Král – Martin Kolář
Krajiny současného umění. K historicitě interpretace „historického“ akčního umění
doi.org/10.15452/Historica.2022.14.0011
Fulltext soubor pdf 0,88 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,22 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,07 MB

FULLTEXT soubor pdf 7,70 MB