All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 13, Issue 1/2022

Studies

Lukáč, Miroslav
Privilégiá mesta Krupina – K problematike nejstarších privilégií hostí Krupiny spred mongolského vpádu
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0001
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Janišová, Jana
Jurisdikce a procesní pravidla ve sporech poddaných s vrchností v moravském zemském právu v dlouhém 16. století
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0002
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Dragonová, Martina – Szturcová, Monika
Osobní fondy spisovatelek v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0003
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Pavelčíková, Nina
Československo‑polské vztahy z hlediska environmentálního, pokusy o řešení (1927–1992)
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0004
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,16 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,10 MB