All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 12, Issue 2/2021

Studies

Schurr Vlček, Jennifer
Illustrating the Ostracized : the Depiction of Villain, Soldier and Jew in the Passional of Abbess Cunegund
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0006
Fulltext soubor pdf 2,90 MB

Kozák, Petr
Nápoje na dvorech králů a knížat z dynastie Jagellonců konce 15. a počátku 16. století
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0007
Fulltext soubor pdf 0,25 MB

Pokludová, Andrea
Brněnské školství v kontextu lex Perek
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0008
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Donátková, Zuzana
Futurismus a fašismus
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0009
Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,82 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,05 MB