All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 12, Issue 1/2021

Studies

Łanuszka, Magdalena
Hirsute Mary Magdalene. Some Late Gothic Examples from Lesser Poland and Contribution to Interpretation of Their Iconography
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0001
Fulltext soubor pdf 4,41 MB

Svoboda, Josef
Prodej panství Kravaře Petrem Strážnickým z Kravař v roce 1420
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0002
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Staněk, Karel
Válka v tropech. Konec portugalského monopolu v obchodě s Orientem a počátky nizozemské dominance (1621–1669)
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0003
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Toman, Luděk
O implicitní přítomnosti kriticko-idealistické fáze Marxova myšlení ve fázi dialekticko-historicko materialistické
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0004
Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Knapík, Jiří
Jiskry v Pionýrské organizaci ČSM (1959–1967)
doi.org/10.15452/Historica.2021.12.0005
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,84 MB