All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 11, Issue 2/2020

Studies

Lepeška, Jan
Katalaunská pole pohledem nejen soudobých autorů
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0007
Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Starý, Marek
Povýšení a přijetí do panského stavu jako vrchol i epilog rodových dějin Rájeckých z Mírova
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0008
Fulltext soubor pdf 0,20 MB

Kilián, Jan
Bleylebenové – nizozemský rod v dějinách a kultuře habsburské monarchie
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0009
Fulltext soubor pdf 1,56 MB

Spyra, Andrzej
Turboslované a jiné fantazie, aneb historik a pseudověda
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0010
Fulltext soubor pdf 0,10 MB

Rampas, Jan
Počátky britsko-německé námořní rivality a její vývoj do první marocké krize
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0011
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Závodná, Michaela
Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945–1949)
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0012
Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,16 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,08 MB