All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 11, Issue 1/2020

Studies

Slavíčková, Pavla
Proměny účelu účetnictví v různých obdobích existence českého státu
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0001
Fulltext soubor pdf 0,21 MB

Beneš, Miroslav
Obludná nadvláda žen nad životem a tvorbou Johna Knoxe
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0002
Fulltext soubor pdf 0,14 MB

Staněk, Karel
Opojná vůně koření. Příčiny a počátky portugalsko-nizozemského konfliktu v orientu (1601-1621)
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0003
Fulltext soubor pdf 0,21 MB

Dubská, Pavla
Nástin textilního průmyslu ve Šternberku v letech 1850-1918
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0004
Fulltext soubor pdf 0,20 MB

Sobotka, Jaromír
Alternativní cesta k socialismu: František Modráček a jeho ideje
doi.org/10.15452/Historica.2020.11.0005
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Beach, Jim
British military officers in Teschen, 1919
doi.org/DOI 10.15452/Historica.2020.11.0006
Fulltext soubor pdf 0,47 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,12 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,05 MB