All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 10, Issue 2/2019

Studies

Tikovský, Ondřej – Žák, Pavel
Nové Město nad Metují poloviny 16. století – české panství pod štýrskou vrchností: Řízení, komunikace, hospodářský model
Fulltext soubor pdf 0,83 MB

Sedláček, Petr
Válečné hospodářské centrály – instrument státního intervencionismu: Pojem, jeho vymezení a obsah
Fulltext soubor pdf 0,63 MB

Gromnica, Jan
Ostravská rafinerie minerálních olejů do roku 1939
Fulltext soubor pdf 0,64 MB

Zatloukal, Pavel
Paul Engelmann
Fulltext soubor pdf 3,95 MB

Mücke, Pavel
Tenkrát v Listopadu...: Malé historiografické zamyšlení nad vzpomínkovými pracemi studentů a studentek z revoluce 1989 v kontextu českých soudobých dějin a v procesu utváření kolektivní paměti české společnosti
Fulltext soubor pdf 0,68 MB

Horizons

Beresnevičiute-Nosálová, Halina
Návrat k normalitě pestrosti: Litevská postkomunistická historiografie o formován moderního národa a státu v letech 1795-1940
Fulltext soubor pdf 0,63 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,60 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,55 MB