All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 8, Issue 2/2017

Studies

Jan Kilián
Město Hlubčice ve válečných letech 1632–1639
Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Pavel Šopák
Beseda – matice – jednota: typologie organizačních forem českých Slezanů ve druhé polovině 19. století
Fulltext soubor pdf 5,03 MB

Jitka Balcarová
Německé zemědělské spolky v rakouském Slezsku druhé poloviny 19. století: stavovská svépomoc, solidarita, jednota a uvědomělost
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Jaroslav Šůla
Ze zákulisí československých příprav na peněžní odluku od rakouskouherské měny v letech 1918–1919
Fulltext soubor pdf 0,36 MB

Ondřej Kolář
K vnímání „nepřítele“ a „osvoboditele“ v bojích jara 1945 v paměti českého obyvatelstva Slezska a Ostravska
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Jiří Knapík
Tzv. práce s dětmi jako součást socialistické mimoškolní výchovy v 50. a 60. letech
Fulltext soubor pdf 0,41 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,34 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,30 MB