All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 8, Issue 1/2017

Studies

David Sychra
Středohornoněmecká lyrika a epika na dvoře posledních Přemyslovců jako pramen k interpretaci panovnického ideálu 13. století v českých zemích
Fulltext soubor pdf 2,35 MB

Martin Slepička
Ikonografie sv. Augustina z Hippo v českém středověkém umění do roku 1420
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Tereza Lyčková
Zbožné dary a nadace a jejich fundátoři v Krnově v 17. a 18. století
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Monika Szturcová
Česko-polské písňové vztahy na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Pavel Marek - Peter Borza
Násilné vystěhování řeckokatolického duchovenstva do českých zemí a jeho návrat na Slovensko
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Jana Davidová Glogarová
Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968
Fulltext soubor pdf 0,37 MB

Horizons

Vlad Popovici
Romanian Research on Elites of the 19th and 20th Centuries
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,33 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,36 MB