All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 7, Issue 2/2016

Studies

Editorial soubor pdf 0,35 MB

Marek Starý
Korkové Cholovští z Korkyně. K otázce původu rodu a jeho českého inkolátu
Fulltext soubor pdf 0,12 MB

Jitka Balcarová
MUDr. Gustav Rösler a Neudeutscher Kulturbund in Österreich. „Pionýři“ rasové hygieny v českých zemích
Fulltext soubor pdf 1,60 MB

Jaroslav Vaculík
Reemigrace Čechů a Slováků po první světové válce
Fulltext soubor pdf 0,11 MB

Michaela Závodná
Místní dráha Svinov–Klimkovice (1896–1934). Historie jedné železniční „akciové společnosti“ s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska
Fulltext soubor pdf 0,14 MB

Martin Minařík
Nepřítel nebo pomocník? Hledání vztahu komunistického režimu ke spotřebě alkoholu v Československu v letech 1948–1968
Fulltext soubor pdf 0,14 MB

Materials

Jaroslav Šůla
Válečný rok 1866 v pevnostním městě Hradec Králové dle svědectví dokumentů a vzpomínek obyvatel
Fulltext soubor pdf 0,15 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,15 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 2,00 MB