All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 7, Issue 1/2016

Studies

Jiří Brňovják
In vim sanctionis pragmaticae. K interpretaci inkolátní pragmatiky z roku 1713 a nobilitaci církevních hodnostářů v českých zemích v 18. století
Fulltext soubor pdf 0,46 MB

Adam Świątek
Polacy i Rusini o Zjeździe Słowiańskim w Pradze w 1848 roku
Fulltext soubor pdf 0,21 MB

Marie Špiláčková
Bytová krize v českých zemích v letech 1918–1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení
Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Janusz Spyra
Alois Schwarz (1854–1928), orędownik akulturacji ostrawskich Żydów do kultury niemieckiej
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Horizons

Danuta Konieczka-Śliwińska
Współczesne środowisko dydaktyków historii w Polsce
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,16 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,10 MB