All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 6, Issue 2/2015

Studies

Karel Staněk
Podíl českých vojáků na portugalsko-nizozemském konfliktu v Brazílii v 17. století
Fulltext soubor pdf 0,12 MB

Andrzej Kozieł
W Świdnicy, Opawie i na całym Śląsku – Anton Ernst Beyer (1704–1773) i jego malarska twórczość
Fulltext soubor pdf 0,86 MB

Michal Sojčák
Získávání československého občanství po roce 1918 – případ vojenských gážistů
Fulltext soubor pdf 0,14 MB

Zhyldyz Kaarbaeva
Ošský konflikt (2010): historický, politický a sociálně-kulturní pohled na jižní Kyrgyzstán
Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Materials

Denisa Labischová
Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Horizons

Antoni Barciak
Problem prowincji gołeszyckiej i jeji przynaleŜności państwowej i kościelnej do początków XIII wieku w historiografii
Fulltext soubor pdf 0,10 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,17 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,10 MB