All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 6, Issue 1/2015

Studies

Teresa Pac
Christianization of Fourteenth-Century Gdańsk
Fulltext soubor pdf 0,14 MB

Jan Kilián
Kašperskohorské hornictví v období třicetileté války
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Bogusław Czechowicz
„…když se pán voli v Praze na rathúzi...”: Programy ideowe ratuszy a działania legitymizujące prawa do tronu czeskiego w XIV–XV wieku
Fulltext soubor pdf 0,54 MB

Jana Davidová Glogarová
Křiky a pláče jako historický pramen: Příklad textů Václava Černého, Ladislava Jehličky, Jana Zahradníčka a Jakuba Arbese
Fulltext soubor pdf 0,14 MB

Hanna Kozińska-Witt
Krakauer Munizipalität und jüdische Konfessionsgemeinde: Provisorisches Gemeindestatut für die königliche Hauptstadt Krakau (1866) und seine Wirkung
Fulltext soubor pdf 0,11 MB

Martin Vašíček
Studenti prvního českého gymnázia v Brně v letech 1870–1938
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Adam Židek
Zestátnění průmyslu v Rakousku v letech 1945–1955
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,18 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,14 MB