All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 5, Issue 2/2014

Studies

Eduard Kubů - Jiří Šouša
Svatopluk Čech a jeho Lešetínský kovář ve stínu dvouhlavého orla. O počátcích paradigmatu české „hraničářské“ literatury
Fulltext soubor pdf 0,44 MB

Blažena Gracová
Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření
Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Petr Husák
Pedagogický přínos kněze Dominika Pecky (1895–1981). Příklad propojení pedagogického působení s kněžským posláním
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Milan Myška
Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního obchodu na přelomu 19. a 20. století
Fulltext soubor pdf 0,20 MB

Materials

Jaroslav Šůla
Prostějovský rodák Ing. Karel Hazura, spolutvůrce prvních československých papírových platidel
Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Horizons

Judit Pál
The Study of the Hungarian Elites of the 19th and 20th Century
Fulltext soubor pdf 0,15 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,16 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,12 MB