All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 4, Issue 2/2013

Studies

Jaroslava Smetanová
Svůj k svému a české dítě do české školy. Činnost českých ochranných spolků na příkladu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a Národní jednoty pošumavské
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Arkadiusz Markowski
Chełmek - Baťovo polské tovární město
Fulltext soubor pdf 0,34 MB

Materials

David Pindur
Ku zpovědi a přijímání velebné svátosti jíti by se zdráhati měli… Pramen k problematice rekatolizace města Strumeň v 17. století
Fulltext soubor pdf 0,52 MB

Jiří Šíl
Ne národní buditel, ale budovatel stavby národa Osobnost středoškolského pedagoga Vincence Praska pohledem jeho žáka
Fulltext soubor pdf 0,12 MB

Igor Lisový
Z popularizační palety profesora Pavla Olivy, DrSc. (K 90. narozeninám učence, pedagoga, překladatele a popularizátora antického starověku)
Fulltext soubor pdf 0,16 MB

Horizons

Hanna Kurowska
Stan badań nad historią kultury w Polsce w XX i na początku XXI wieku
Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,20 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,15 MB