All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 4, Issue 1/2013

Studies

Pavol Černý
Vztahy mezi českými zeměmi a Nizozemím během středověku v oblasti výtvarného umění
Fulltext soubor pdf 0,53 MB

Jaroslav Šůla
Československé státovky tzv. I. Emise
Fulltext soubor pdf 1,45 MB

Materials

Tomáš Krejčík - Richard Psík
Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1458. Typologie a ikonografie
Fulltext soubor pdf 0,37 MB

Igor Lisový
Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere. K loňským 90. narozeninám významného italského vědce a vysokoškolského pedagoga Franco Sartoriho (30 12. 1922 - 13. 10. 2004)
Fulltext soubor pdf 0,10 MB

Milan Myška (ed.)
Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinírodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960 (Fragment z dosud nepublikovaných vzpomínek historika)
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Adam Židek
Louis (Lájos) Kentner, klavírní virtuos z Karviné (1905-1987)
Fulltext soubor pdf 0,08 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,19 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,14 MB