All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 3, Issue 1/2012

Studies

Pavel Zatloukal
Kroměřížská architektura 19. století. I. Část
Fulltext soubor pdf 0,85 MB

Václav Lunga
Ve službách církve a vlasti. Sušilovec P. Vincenc Janalík (1804-1855)
Fulltext soubor pdf 0,62 MB

Jan Dvořák
Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně
Fulltext soubor pdf 0,43 MB

Materials

Milan Myška (ed.)
Vzpomínky prof. Jaroslava Mezníka na historický samizdat (edice nepublikovaného textu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc.
Fulltext soubor pdf 0,46 MB

Horizons

Igor Lisový
Profesor Jan Burian, historik antického starověku, pedagog a překladatel. (Poznámky k portrétu učence)
Fulltext soubor pdf 0,40 MB

Michal Šebeňa
Niekoľko slov k medievistickému výskumu cirkevných dejín v slovenskej historiografii
Fulltext soubor pdf 0,39 MB

Bogusław Piotr Marks
Prawno-organizacyjne aspekty polsko-czechosłowackiej współpracy naukowo-technicznej w latach 1947-1971
Fulltext soubor pdf 0,40 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,57 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,53 MB