All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 2, Issue 1/2011

Studies

Bogusław Czechowicz
Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań titulatury książęcej na Śląsku w XV wieku
Fulltext soubor pdf 0,48 MB

Tomáš Knoflíček
Zázračná mše sv. Martina z kostela sv. Anny v Přibyslavicích u Třebíče
Fulltext soubor pdf 0,70 MB

Andrea Pokludová - Pavel Kladiwa
Pomníky rozdělující a spojující
Fulltext soubor pdf 0,64 MB

Martin Jemelka
Závodní kolonie jámy Jindřich v Moravské Ostravě
Fulltext soubor pdf 0,46 MB

Materials

Petr Gába
„Takové mezi sebou nechceme!“ Formování negativního obrazu špatného pracovníka v hornictví a jeho prezentování na stránkách Havířské pravdy
Fulltext soubor pdf 0,40 MB

Karel Steinmetz
Ivo Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010)
Fulltext soubor pdf 0,40 MB

Horizons

Ryszard Kaczmarek
Bádání o nejnovější polské historii na počátku 21. století
Fulltext soubor pdf 0,51 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,51 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,42 MB