All Issues

Historica. History and Related Sciences Review, Volume 1, Issue 2/2010

Studies

Stanislav Knob
Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století
Fulltext soubor pdf 0,42 MB

Mečislav Borák
Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu
Fulltext soubor pdf 0,21 MB

Pavel Šopák
Znovu Helena Salichová
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Materials

Milan Myška
Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace (kapitola z nepublikovaných memoárů prof. PhDr. Arnošta Klímy, DrSc.)
Fulltext soubor pdf 0,12 MB

Horizons

Jerzy Sperka – Bożena Czwojdrak
Polská medievistika na přelomu tisíciletí
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Literature

Literature soubor pdf 0,38 MB

Chronicle

Chronicle soubor pdf 0,44 MB